Anatomski modeli

Pregled
Sortiraj

Bolesti jednjaka

Model sa prikazom bolesti jednjaka.

BUBREG

Model bubrega, različitih presjeka i prikaza struktura.

Bubreg 3x

Anatomski model presjeka bubrega, uvećan 3 puta.

Bubreg standardni

Standardni model presjeka bubrega, uvećan 3 puta.

CPR model djeteta

Model trogodišnjg djeteta za vježbe oživljavanja.

CPR MODELI

Modeli za vježbe oživljavanja.