DVD

Pregled
Sortiraj

Elektroliza

Trajanje filma 5 minuta.

Ioni i elektroni u metalima

Trajanje filma 12 minuta.

Kataliza

Trajanje filma 20 minuta.

Kemija i njezina primjena

Trajanje filma 21 minuta.

Kemija u domaćoj kuhinji

Trajanje filma 20 minuta.

Kiselo-bazne reakcije

Trajanje filma 14 minuta.