DVD

Pregled
Sortiraj

Srodnost među elementima i nji...

Trajanje filma 10 minuta.

Struktura atoma i molekula

Trajanje filma 17 minuta.

Sumpor i njegovi spojevi

Trajanje filma 19 minuta.

Svojstva organskih spojeva

Trajanje filma 17 minuta.

Ugljik

Trajanje filma 21 minuta.

Ugljikov dioksid, Fosfati

Trajanje filmova 8 i 12 minuta.