Ekologija Tla

Pregled
Sortiraj

Ekološki detektiv

komplet pribora za analizu vode i tla, za niže razrede

pH-metar za tlo

Digitalni pH-metar u kutiji.

Set za uzimanje uzoraka tla

Set sadrži sondu, čeličnu žlicu, kadicu PE i bočicu PET.

Sita za tlo 1

Promjeri rupa na sitima: 3,35 - 0,85 - 0,355 - 0,15 mm.

Sita za tlo 2

Promjeri rupa: 3,35 - 1,7 - 0,25 - 0,071 mm.