Ekologija Voda

Pregled
Sortiraj

Konduktometar 270

džepni, 10-1990 µS/cm

Konduktometar 370

džepni, 0,1-99,9 µS/cm

Konduktometar u kutiji

mjerenje vodljivosti

Mrežica za mulj i vodene orga.

čvrsta najlon mrežica sa strugačem (bez štapa)

Oksimetar - mjerač kisika

Uređaj za mjerenje kisika u vodi.

pH i konduktometar

mjerenje pH, konduktiviteta i temperature