Ekologija Voda

Pregled
Sortiraj

pH i konduktometar

mjerenje pH, konduktiviteta i temperature

pH-metar 70

džepni, mjerenje pH

pH-metar Checker 0.01 pH

džepni, mjerenje pH

pH-metar Checker 0.1 pH

džepni, mjerenje pH

pH-metar u kutiji

mjerenje pH

Planktonska mrežica 105

gustoća 105 um (bez štapa)