Ekologija Zraka

Pregled
Sortiraj

Barometar aneroidni

Uređaj za mjerenje tlaka zraka.

Čaša-povećalo 4x sa mm mrežom

Čaša-povećalo, sa povećanjem 4x.

Eko dobivanje i iskorišt. en.

eksperimentalni komplet za Kemiju, Biologiju i Fiziku

Higrometar analogni

relativna vlažnost

Higrometar digitalni

relativna vlažnost