Ekologija Zraka

Pregled
Sortiraj

Barometar analogni demo

Uređaj za mjerenje tlaka zraka u mm i hPa.

Barometar aneroidni

Uređaj za mjerenje tlaka zraka.

Čaša-povećalo 4x sa mm mrežom

Čaša-povećalo, sa povećanjem 4x.

Eko dobivanje i iskorišt. en.

eksperimentalni komplet za Kemiju, Biologiju i Fiziku

Higrometar analogni

relativna vlažnost