Ekologija Zraka

Pregled
Sortiraj

Mrežica za hvatanje kukaca

gustoća 0,2 mm (bez štapa, opcija)

Mrežica za hvatanje leptira

dubina: 68 cm, fi: 29 cm (bez štapa, opcija)