Geografija

Geografija ili zemljopis je znanost koja proučava prostornu stvarnost Zemljine površine.

Ime potječe iz grčkih riječi Ge (γη) ili Geia (γεια), što označavaju "Zemlju", i graphein (γραφειν), što znači "pisati" i "opisivati", a upućuje na prvotno značenje geografije.

Geografija kao znanost o geografskom prostoru (Zemljinoj površini) objašnjava raširenost, utjecaje i međuzavisnost svih najvažnijih prirodnih i društvenih čimbenika, koji sudjeluju u oblikovanju geoprostora kao cjeline ili njegovih prostornih dijelova (regija).

Pregled
Sortiraj
Proizvoda po stranici

Globus slijepi 30 cm

samo granice država

Globus Sokol 40 cm

fi 40 cm, 1:31.880.000, plastično postolje

Globus Specijal 40 cm

fi 40 cm, mjerilo 1:31.880.000, drveno postolje

Gorska Hrvatska, 1:130.000

Karta zidna prikazuje fizičku kartu gorske Hrvatske u mjerilu 1:130.000.