Modeli i pribor

Pregled
Sortiraj

Globus Specijal 40 cm

fi 40 cm, mjerilo 1:31.880.000, drveno postolje

GPS prijemnik 72H

500 točaka, automatski TrackLog, 50 ruta

GPS prijemnik eTrex Vista

1000 točaka, automatski TrackLog, 20 ruta

GPS prijemnik eTrex Vista HCx

GPs prijemnik, altimetar, barometar, elektronski kompas, podržava karte