Modeli i pribor

Pregled
Sortiraj

GPS prijemnik 72H

500 točaka, automatski TrackLog, 50 ruta

GPS prijemnik eTrex Vista

1000 točaka, automatski TrackLog, 20 ruta

GPS prijemnik eTrex Vista HCx

GPs prijemnik, altimetar, barometar, elektronski kompas, podržava karte

Kompas s inklinometrom

elektrika i magnetizam