Karte i posteri

Pregled
Sortiraj

Hrvatska - slijepe karte

Slijepe karte Hrvatske uvezene. 184 stranice. Pogodno za osnovnu školu.

Hrvatska sa slijepom kartom, 1...

Stolna karta Hrvatske sa slijepom fizičkom kartom, u mjerilu 1:1.400.000.

Hrvatska, 1:300.000

Karta zidna prikazuje fizičku kartu Republike Hrvatske u mjerilu 1:300.000.

Hrvatska, 1:500.000

Karta zidna prikazuje fizičku kartu Republike Hrvatske u mjerilu 1:500.000.

Istočna Hrvatska, 1:130.000

Karta zidna prikazuje fizičku kartu istočne Hrvatske u mjerilu 1:130.000.

Južna Amerika, 1:10.000.000

Karta zidna prikazuje fizičku kartu Južne Amerike u mjerilu 1:10.000.000.