KARTE I POSTERI

Karte su izrađene u više verzija. Imamo karte izrađene na laminiranom papiru (200 g) koji omogućava pisanje markerima za bijelu ploču. Na gornjem i donjem rubu nalaze se metalne letvice. Dostupna je i verzija bez letvica. Na karti su tiskani pojmovi na engleskom jeziku.

Druga vrsta karte je bez teksta, tiskana na vodootpornom papiru otpornom na habanje. Na gornjem i donjem rubu nalaze se drvene letvice. Karta je numerirana i dolazi sa priručnikom na engleskom jeziku.

Zidni posteri su bez tiskanog teksta, izrađeni na kvalitetnom papiru. Pogodni su za prijenos i provjeru znanja.

Pregled
Sortiraj

Dekubitus (1717)

Karta zidna, plastificirana. Prikazuje dekubitus kod nepokretnih pacijenata.

Dijabetes (1441)

Karta zidna, plastificirana. Prikazuje bolest dijabetes.

Disanje i cirkulacija krvi

Poster zidni, bez teksta. Prikazuje anatomiju dišnog sustava i krvotoka. * Proizvod je d...

Dišni organi (2036)

Karta zidna, numerirana. Prikazuje različite aspekte ljudskog dišnog sustava. * Proizvod...

Dišni sustav (1322)

Karta zidna, plastificirana. Prikazuje dijelove ljudskog dišnog sustava.

Divlji vepar / domaća svinja

Poster zidni, bez teksta. Prikazuje anatomiju svinje. * Proizvod je dostupan do prodaje ...