Laboratorijska oprema

Pregled
Sortiraj

Vaga laboratorijska 2000 g/ 1 ...

Digitalna laboratorijska vaga, sa očitanjem 1 g.

Vaga laboratorijska 5000 g/ 1 ...

Digitalna laboratorijska vaga, sa očitanjem 1 g.

Adapter za laboratorijske vage

Samo za modele 1052, 1054, 1057.