Laboratorijska oprema

Pregled
Sortiraj

Elektroda C-C (čaša)

Par ugljenih elektroda za pokus Elektroliza u čaši.

Elektroda Cu-Cu (čaša)

Par elektroda od bakra za pokus Elektroliza u čaši.