Laboratorijska oprema

Pregled
Sortiraj

Nosač elektroda (čaša)

Nosač za elektrode za pokus Elektroliza u čaši.

Polarimetar

određivanje koncentracije tekućina sa optičkim svojstvima