Sitni Laboratorijski pribor

Pregled
Sortiraj

Uložak za pladanj mali

Uložak za mali pladanj br. 3864.

Viskozimetar Ostwald 509 04

kapilara 0,4 mm, konstanta oko 0,01

Viskozimetar Ostwald 509 05

promjer 0,5 mm, konstanta oko 0,03