Sitni Laboratorijski pribor

Pregled
Sortiraj

Ljudska patološka tkiva 1

Set od 10 mikroskopskih preparata, namjena: Biologija 2

Ljudska patološka tkiva 2

Set od 10 mikroskopskih preparata, namjena: Biologija 2

Ljudsko tkivo 1

Set od 10 mikroskopskih preparata, namjena: Biologija 2.

Ljudsko tkivo 2

Set od 10 mikroskopskih preparata, namjena: Biologija 2

Određivanje krvnih grupa

Komplet od 3 reagensa, svaki po 10 mL

Opća biologija

Set od 25 mikroskopskih preparata, namjena: Opća biologija.