Lupe, povećala, mikroskopi i pribor

Pregled
Sortiraj

Lupa + svjetlo 2 LED 2,5/4x

Ručno povećalo sa svjetlom.

Lupa elektroničarska 2,5x

Povećalo za posebne namjene, povećanja 2,5x. * Proizvod je dostupan do prodaje zaliha.

Lupa grafička 3x

Povećalo za posebne namjene, povećanja 3x. * Proizvod je dostupan do prodaje zaliha.

Lupa grafička 8x

Povećalo za posebne namjene, povećanja 8x. * Proizvod je dostupan do prodaje zaliha.

Lupa mineraloška 10x LED

Povećalo za posebne namjene, povećanja 10x.

Lupa mineraloška 10x-20x

Povećalo posebne namjene, povećanja 10x i 20x.