MIKROSKOPI I PRIBOR

Pregled
Sortiraj

Lupa sa svjetlom 12 LED 2.5x/4...

Ručno povećalo sa svjetlom, povećanja 2.5x i 4x.

Lupa sa svjetlom 2.5x/5x

Ručno povećalo povećanja 2.5x i 5x.

Lupa sa svjetlom 3x pop-up

Ručno povećalo povećanja 3x.

Lupa tekstilna 8x

Povećalo posebne namjene, povećanja 8x.

Lupa-mikroskop 60x-100x

Džepni mikroskop sa svjetlom, povećanja 60x do 100x.

Lupa-mikroskop džepni 60x-100x

Džepni mikroskop sa svjetlom, povećanja 60x do 100x.