Toplina

Pregled
Sortiraj

Kalorimetar

Uređaj za određivanje količine topline koja se oslobađa ili troši.