Voda 1 - 50 testova

Komplet za kolorimetrijsko i titrimetrijsko određivanje najvažnijih vodnih parametara, 50 testova.

Više detalja

Šifra: 936

U usporedbu

 
Više informacija
Komplet za kolorimetrijsko i titrimetrijsko određivanje najvažnijih vodnih parametara.
 
Sa priloženim reagenasima moguće je napraviti oko 50 testova.

Vrste testova:

- amonij: 0,2 mg/L do 3 mg/L
- nitrati: 1 mg/L do 90 mg/L
- nitriti: 0,02 mg/L do 0,5 mg/L
- fosfati: 0,5 mg/L do 15 mg/L
- pH: 4,0 do 9,0
- ukupna tvrdoća 1 kap = 1° dH

30 drugi proizvodi u istoj kategoriji:

Usporedi 0