Ekološki detektiv

komplet pribora za analizu vode i tla, za niže razrede

Više detalja

Šifra: 917

U usporedbu

 
Više informacija

Komplet pribora za analizu vode i tla (otkrivanje tragova u ugroženom okolišu) za niže razrede

Sljedeća mjerenja mogu se provesti sa sadržajem kovčega (50 pokusa):

pH vrijednost u vodi i zemljištu pH od 3 do 9
Amonijak u vodi 0,05 do 10 mg/L
Nitrat u vodi 10 do 80 mg/L
Nitrit u vodi 0,02 do 1,0 mg/L
Fosfat u vodi 0,5 do 6 mg/L
Tvrdoća vode 1 kap reagens = 1 ° dH (stupanj njemačke tvrdoće)

Mjerenja sa priloženim ekstrakcijskim otopinama (20 pokusa):

pH u tlu pH 3 do 9
Amonijak u tlu 0,05 do 10 mg / L
Nitrat u tlu 10 mg / kg do 80 mg / kg
Fosfat u tlu 5 do 60 mg / kg

U priručniku koji dolazi uz komplet opisan je 21 eksperiment podijeljen prema glavnim temama:

Kiseline i baze
Sve o zraku
Sve o vodi
Sve o tlu
Izlet u analitiku

30 drugi proizvodi u istoj kategoriji:

Usporedi 0